Dom > Novosti > Sadržaj
Smanjite zračenje i smanjite zagađenje životne sredine
- Apr 25, 2018 -

LCD monitor je zelen i njegova potrošnja energije je jednostavno premala u odnosu na tradicionalni CRT (17 '' snaga je između 65-12W); zagađenje bukom koje postepeno privlači pažnju ljudi takođe nije vredno toga jer njegove sopstvene radne karakteristike određuju da neće proizvesti buku (za one koji vole da koriste računar, dok ritam buke korisnika koji emituje ekran ne treba uzeti u obzir ovde); LCD ima plus je upoređivanje toplote Niska, dugotrajna upotreba neće imati osećaj toplote, ovo je takođe neuporedivo na prethodnom displeju, prethodni ekran je vrijedan, posebno u leto, kućni klima uređaj, ventilatori moraju poslužiti da ga ohladi. Upotreba pokazivača tečnog kristala praktično hladi atmosferu i doprinosi sprečavanju povećanja temperature. Istovremeno smanjuju zračenje i smanjuju zagađenje životne sredine. Naravno, zaštita životne sredine neće smanjiti indeks radijacije, iako ne možemo reći da LCD monitori uopšte nemaju zračenje, ali u poređenju sa velikim radijacijskim CRT-ovima i zračenjem svakodnevnih kućnih aparata, malo zračenje LCD monitora je zanemarljivo. .