Dom > Znanje > Sadržaj
Nežno rukujte kako biste izbegli sudar
- Apr 25, 2018 -

1, površina membrane ekrana osetljivog na dodir za površinu na dodir, prednji deo proizvoda; površina stakla je površina bez dodira, zadnja strana proizvoda

2, deo ekrana osetljivog na dodir je stakleni proizvod, ivica stakla je oštra, prilikom sklapanja nosite rukavice / prstima

3, deo ekrana osetljivog na dodir je čvrsta staklena roba, nemojte snažno uticati na dodirni ekran prilikom sklapanja.

4. Izbegavajte direktno ručku kako biste izbjegli proizvod sudarskog uzimanja olova i podizanja prikaza tečnog kristala kako biste izbjegli potezanje na olovnoj žici.

5. Vodeći dijelovi ploče za ojačavanje žice ne mogu biti savijeni.

6. Nije dozvoljeno nikakvo preklapanje na bilo kom delu linije odvoda.

7. Kada je žica za izvlačenje montirana, ona mora biti postavljena horizontalno i ne sme se preklapati u korenu armaturne ploče.

8, uzmite jedan komad opreme prilikom rukovanja proizvodom, lagano rukovati, kako biste izbjegli sudar i grebanje površine proizvoda.

9. Kada čistite površinu proizvoda, obrišite ga mekom krpom (buckskin) i petrol etrom.

10. Nemojte koristiti korozivni organski rastvarač za brisanje površine ekrana osetljivog na dodir. Kao industrijski alkohol.

11. Ne stavljajte ekran osetljivog na dodir i koristite ležište za ležište.